Misty Navigator - The Wedge

hjälp alltid välkommen

Flyttstäd i Stockholm. Ganska intressant, i storstadsområdet är det nästan alla annonser härifrån. Är det så att det finns för mycket konkurrens där så att man är tvungen att investera mer i reklam för att kunna hävda sig mot konkurrenterna? Eller är det så att i de mindre orterna helt enkelt inte kan tjänas lika mycket och man inte har en post i budgeten som inkluderar reklam? Kanske är båda delarna fastän jag tenderar till att tycka att andra delen är mera sannolikt. Åh vad jag är spänd inför att gå ut sen snart - kommer han att fria? Tror det faktiskt