Misty Navigator - The Wedge

lex sarah

Sarahs lag, vad är det? Jo, det är en lag som handlar om att de som arbetar inom vårdyrken måste rapportera eventuella missförhållanden på arbetsplatsen, eller misstanke om sådana. Sarah är helt enkelt namnet på den undersköterska som bestämde sig för att rapportera vanvård på sin arbetsplats för media. Sarah Wägnert heter hon, och lagen heter lex sarah, vilket är latin. Enligt lex sarah måste all vårdpersonal informeras årligen om denna lag. Vårdpersonal i ledande befattningar kan ta en Lex Sarah webbutbildning, vilken tar upp lagens innehåll och uppdateringar.